Artikler om projektledelse

Her kan du læse vores artikler om projektledelse. Der kommer jævnligt nye artikler til, med det nyeste inden for projektledelse.

Vores mest populære artikler

Lær at lave en god tidsplan i Excel

Tidsplaner er meget væsentlige i projekter. Det skyldes at de repræsenterer meget i projekterne, som f.eks. projektets fremdrift og interessenters forventninger til projektet. Derfor er det også vigtigt at tidsplanen er solid og gennemtænkt fra start. En projekt tidsplan i Excel er en god måde at starte på, da Excel giver en hurtig måde at komme i gang på.

Læs mere

Tidsplan i Microsoft Project

Tidsplaner kan laves i mange forskellige værktøjer, hvor de mest typiske nok er MS Project og Excel. Generelt anbefales det at bruge Excel til de mindre og de mellemstore projekter, da de fleste jo har det i forvejen som en del af office pakken.

Læs mere

Agil projektledelse

Agil projektledelse er en af nutidens buzzwords inden for projekter og projektledelse. Agil projektledelse betyder i alt sin enkelthed, at man arbejder i iterationer. Med et grundparadigme om, at verden ikke er statisk og man løbende bliver klogere.

Læs mere

Successiv kalkulation til estimering af projektet

Der findes et utal af metoder til estimering inden for projekter, hvor successiv kalkulation er en af dem. Mange kender også metoden som tre punkts estimering. Men hvorfor er det lige at den metode er blevet mere og mere populær? Det er skam helt simpelt. Fordi den virker og fordi den giver værdi mod en meget beskeden indsats.

Læs mere

Projektlederuddannelse - Vælg det rigtige

At finde projektlederuddannelse kan være lidt en udfordring. Du vil jo gerne have et solidt fundament til din rolle som projektleder og mest mulig ud af pengene. Der findes mange udbydere og kurserne ligner hinanden. En projektlederuddannelse kan også fås fra et par tusinde kroner til op imod 100.000kr. Så hvad er det lige der gør forskellen? Og hvad skal man være opmærksom på?

Læs mere

Lean projektledelse - Kom godt i gang

Lean projektledelse er et af de nyere begreber inden for projektledelse. Det er nemlig ret interessant, hvis du kender den intense jagt på deadlines, budget og krav? Det gør de fleste af os og det er ikke altid lige sjovt. Lean projektledelse er en filosofi, som den klassiske industri har brugt i deres produktion i årevis. Vil du lære, hvorfor det er utroligt effektivt i projekter også?

Læs mere

Læs flere af vores artikler

Projekt KPI'er

Projekt KPI'er er et modsvar til projekters komplekse størrelse. For at styre et projekt mod målet, har man brug for input omkring status. Den ene måde at få det input på er ved hjælp af erfaring og mavefornemmelse. Projekt KPI'er giver derimod faktuelt input til projektets tilstand som supplement til mavefornemmelsen. Den ene form for input er ikke vigtigere end den anden.

Læs mere

Projektrapportering

Projektrapportering har historisk set været en tidskrævende opgave, og den konkrete værdi af projektrapportering er svær at gennemskue. Ofte vil det være en pålagt opgave fra en chef, en ”del af måden, vi arbejder på” eller en kontrakt, som kræver det. Som projektleder kan man overveje, hvor nødvendigt det egentlig er og hvor meget tid, man bør bruge på det.

Læs mere

Læring i projekter - Får i tid til det?

Læring i projekter er en forudsætning for at blive bedre. Ganske enkelt for at skabe så meget læring som overhovedet muligt. Som opfølgning på et tidligere blog indlæg, har der været et par henvendelser fra mine kære blog læsere, som jeg gerne vil kommentere.

Læs mere

Ændringsstyring

Ændringsstyring sker i alle projekter. Det kan være mindre ændringer eller store ændringer. Men uanset hvad, så vil der opstå ny viden og erkendelser, som projektet skal kunne håndtere. Denne nye viden er en god ting, da man er blevet klogere på et område. Det giver typisk bedre resultater og i sidste ende et bedre resultat for projektet som helhed. Men det kan ødelægge alle projektets gode hensigter.

Læs mere

Lær at fejle og fejl helst ofte

Man kan ikke gå igennem livet ved bare at lykkedes med sine beslutninger. Selv dem som lader til at lykkedes hele tiden med deres liv, har med sikkerhed begået deres andel af fejl tidligere. Man kan faktisk sige, at jo flere fejl du begår, jo klogere bliver du. Så betyder det, at det bare handler om at fejle så meget som muligt?

Læs mere

Konfigurationsstyring

Konfigurationsstyring handler om disciplinen med at have styr på projektets data. Formålet er at samle data, holde styr på det og sikre det på passende vis. Projektets data kan være meget forskelligt på tværs af projekter.

Læs mere

Kontrakter - Kedelige, men de kan redde projektet

Kontrakter kan virke bureaukratiske, begrænsende og generelt bare kedelige. Men det er kun indtil man oplever hvor vigtige kontrakter i virkeligheden er. Ligeledes er kontrakter et værktøj, man kan tage i brug når "the shit hits the fan". Dvs. når samarbejdet ikke går godt og eneste udvej, er at gå den juridiske vej. Det er naturligvis ikke en ønsket vej, men nogle gange nødvendigt.

Læs mere

Teknisk gæld i projekter - Dårlig kvalitet er banditten

Teknisk gæld er en udfordring i mange projekter. Særligt hvis det er projekter som kører over mange år. Gælden fungerer på fuldstændig samme måde som gæld i banken. Jo mere du har, jo flere renter skal du betale. Teknisk gæld stammer fra dårlig kvalitet i produktet.

Læs mere

Projekt tidsplan

En projekt tidsplan er en central del af projektstyringen, da den udtrykker projektets aktiviteter. Både gennemført og de kommende aktiviteter. Derfor kan man, med en projekt tidsplan i hånden, hurtigt afgøre en del af et projekts status.

Læs mere

Projektets indhold

Som en del af business casen i et projekt skal projektets indhold defineres mere konkret. Det er projekt- og organisationsafhængigt, hvor meget tid og energi der skal bruges på at beskrive projektets indholdet. Hvis det f.eks. er et stort projekt med en høj pris, vil man naturligt bruge mere energi på at beskrive projektets indholdet.

Læs mere

Projektplan

En projektplan er det centrale dokument i projektopstarten. Projektopstarten dækker fra det tidspunkt, hvor business casen er godkendt, til projektet er klar til at gå i gang med produktionen. En projektplan indeholder de overvejelser, der gøres, inden projektet slippes løs, og udgør derfor en meget væsentlig del af fundamentet for projektets succes

Læs mere

Projektorganisation

Mennesker er en central del af et projekts succes. Det er dem, der gør hele forskellen. Derfor er det både vigtigt at få de rigtige personer på projektet, men også at sikre de rigtige rammer for personerne. Det sker for både at give deltagerne mulighed for udfoldelse, specialisering og at sikre projektets fremdrift.

Læs mere

Kravstyring af IT

Kravstyring skal sikre, at krav til projektet kan spores og opfyldes, som aftalt med projektets sponsor. Krav kan komme fra forskellige kilder og bliver igennem projektet løbende nedbrudt. I idefasen af projektet vil krav være meget overordnet, såsom: ”Der skal laves en ny applikation til at erstatte system X”

Læs mere

Review af projektet

Review af projektet er en sund aktivitet og bør udføres jævnligt i de fleste projekter. Formålet er at få lavet et eftersyn, hvor hele projektet får en uafhængig gennemgang. Som resultat får du en præsentation med anbefalinger og handlemuligheder.

Læs mere

Projektledelse - Hvad er det egentlig?

Projektledelse er kunsten at styre et projekt mod et mål. Det kan umiddelbart lyde nemt, men det er det bestemt ikke. Der er nemlig mange faktorer der påvirker resultatet hele tiden. I den ideelle verden, hvor forandringer ikke er et problem, ville projektledelse ganske rigtig være nemt. Men sådan er vores verden desværre ikke skruet sammen.

Læs mere

Krisestyring i IT projekter - Træk håndbremsen

Krisestyring bruges til at håndtere kriser på en fornuftig og struktureret måde. Det gælder også inde for IT projekter, hvor det ikke er helt unormalt at være ramt af kriser. Kriserne kan være initieret af mange forskellige årsager, men stammer dog ofte fra et dårlig fundament for projektet.

Læs mere

Lav en business case

Formålet med en business case er først og fremmest at sikre, at de rette projekter bliver startet på det rette grundlag. Dermed også, at de forkerte og urealistiske projekter ikke bliver startet.

Læs mere

Kære projektleder – Du er ikke så vigtig

Når vi taler om projektets resultater, snakker man ofte om projektlederens indsats. Har han/hun nu gjort det godt. Har projektlederen husket at bruge risikostyring og blev der rapporteret ordentligt osv. Faktisk er det så meget et fokuspunkt, at man kan glemme at projektlederen faktisk ikke har en helt afgørende betydning i projektet

Læs mere

Sådan laver du offensive tidsplaner

Offensive tidsplaner ses ofte i projekter og tit ligefrem aggressive tidsplaner. Ofte skyldes de stramme tidsplaner, at der fra modpartens side bliver stillet krav om hurtigt levering. Tilsvarende også, når det bliver brugt som en væsentlig konkurrence parameter i offentlige udbud.

Læs mere

Evaluering af projekt - Derfor er det vigtigt

Evaluering af projekt, er en aktivitet der udføres til sidst i projektet, efter alle leverancer og forpligtelser er gennemført. Formålet med aktiviteten kan være af forskellige karakter. Klassisk set, har det haft til hensigt at evaluere om projektet har nået de ønskede mål. Mens det efter min mening, bør handle mindst lige så meget om at få læring ud af projektet, for at blive bedre til næste gang.

Læs mere

Målsætninger i projektet kan give høj effektivitet

Projekt målsætninger er gavnlige, men tænker du over hvor stor en forskel det faktisk kan gøre med de rigtige målsætninger og kommunikation? I de projekter hvor jeg har oplevet den højeste effektivitet, har der været en række af fællestræk.

Læs mere

Personaleledelse som en del af projektledelse

Når man taler om projekter i organisationer og hvordan disse bedst organiseres, må man også overveje hvorvidt projektorganiseringen skal være med eller uden personaleledelse. Typisk vil de fleste projektorganisationer være matrix organiseret, dvs. at der er linjeledere, som har personaleansvaret og projektledere derfor kun har ansvaret over selve projektet. Det betyder, at projektlederne ikke har direkte ledelsesret over medarbejderne og det kan der være for og imod.

Læs mere

Offentlige IT-Projekter - Tanker om hvorfor det går galt

Vi kunne kigge nærmere på offentlige IT-projekter. Det er interessant, da jeg primært har været beskæftiget med offentlige it-projekter af forskellig art. Men også fordi jeg har været med til at afgive tilbud på en del af dem. Det er en bekymrende måde det offentlige køber IT-projekter på i dagens Danmark og de sidste mange år.

Læs mere

Kanban eller scrum til dit projekt?

Dagens emne er to udviklingsmetoder der findes, blandt andet inden for it-projekter. Derfor lyder dagens spørgsmål "Skal vi bruge kanban eller scrum til vores aktiviteter?". Jeg har brugt begge metoder ret mange gange og i en hel del år efterhånden. Kanban er jo lidt nyere inden for projekter ifht. scrum, selvom konceptet jo faktisk er meget ældre.

Læs mere

Overskud af ledelse er vigtig for succes

Vi skal se lidt nærmere på hvor vigtigt overskud af ledelse er på projekter. Jeg har selv arbejdet med en del projekter og jeg har også været med til at afgive en del tilbud på forskellige projekter. De projekter jeg har set der er kørt mest i hegnet, er dem hvor der har været et tydeligt underskud af ledelse.

Læs mere

Estimering med function points og lines of code

Vi skal tale omkring projekt estimering og helt specifikt omkring estimering med function points og lines-of-code. Grunden til at jeg laver denne blog post, handler om at jeg har lavet et produkt om projekt estimering som fortæller hvordan man bør gribe estimering an. Der er en kunde der har henvendt sig, fordi jeg skriver i guiden at man skal holde sig langt væk fra alt der rimer på function points og lines of code.

Læs mere

Automatiseret test kan da ikke betale sig eller hvordan?

Jeg var ude med en kammerat i går der også arbejder med it og samtalen faldt på automatiseret test. Vi talte om hvordan det gik på hans job og så kom historien. Nemlig at de teknisk ansvarlige i virksomheden hvor han arbejder ikke troede på test og i særlig grad automatiseret tests såsom unit-test.

Læs mere

3 kendetegn ved gode projekter

Vi hører tit om projekter der er kørt i havnen og dertil en række politiske forklaringer, fra både kunde og leverandør. Der er meget læring i nødlidende projekter, men der er mindst lige så meget i de succesfulde projekter. Så her får du 3 kendetegn ved gode projekter.

Læs mere

Scrum kan ikke stå alene som projektstyring

Scrum har sammen med "Agil Projektledelse" været løsningen på de fleste problemer med IT-projekter og har haft lidt karakter af en magisk silverbullet. Og når noget betragtes som en magisk løsning, så er det ofte ikke tilfældet. Scrum og den agile tankegang er i sig selv ganske glimrende, men Scrum har også sine begrænsninger.

Læs mere

Risikostyring - Derfor har du brug for det i dit projekt

Risikostyring er på ingen måde en magisk løsning på alle dine problemer, men det er en klassisk ledelsesdyd, som derfor også naturligt indgår i projektledelse. Den bruges ikke særlig systematisk af navn, men alligevel laver alle konstant risikovurdering i deres dagligdag.

Læs mere

Er IT outsourcing altid en god ide?

Mange industri virkomheder har gjort det i mange år, da konkurrence niveauet har presset disse brancher i mange år. Faktisk havde over 20% af danske virksomheder outsourcet dele af virksomheden inden finanskrisen i 2008. Men så ramte krisen og der blev med et fokus på omkostninger, særligt i IT branchen da teknologi ofte er hårdt ramt i kriseperioder.

Læs mere