Projektorganisation

Mennesker er en central del af et projekts succes. Det er dem, der gør hele forskellen.

Derfor er det både vigtigt at få de rigtige personer på projektet, men også at sikre de rigtige rammer for personerne. Det sker for både at give deltagerne mulighed for udfoldelse, specialisering og at sikre projektets fremdrift.

I den moderne projektorganisation handler det meget om at have en så flad struktur som muligt. Det er så desværre blevet tolket sådan, at alle har et fælles ansvar for alt, og der skulle være så få ledere og beslutningstagere som muligt – helst ingen.

Det er der flere problemer med, i hvert fald når vi ser på projektorganisation i IT-projekter. Tankegangen, med at alt er fælles, er da umiddelbart sympatisk. Men problemet er, at IT-projekter har så mange facetter, at det for langt de fleste personer ikke er muligt eller effektivt at rumme det hele. Det gør, at den fælles tankegang faktisk ikke gavner nogen, da det vil være en stor belastning og væsentligt mere stressende.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

En opdeling i roller gør derimod, at man har mulighed for specialisering inden for en del af projektet og til gengæld har en stor dybde i den viden.

Udover en passende bemanding på et projekt og organiseringen af projektet er det også relevant at se på projektets organisatoriske rammer. Projektets rammer kunne f.eks. være projektlederens bemyndigelse.
Er projektlederen samtidig personaleleder? Kan projektlederen frit råde over overarbejde eller timer til en risikopulje? Projektets rammer skal nemlig også være passende i forhold til at sikre projektets råderum, men samtidig begrænse udfoldelserne og dermed risiko for den samlet projektorganisation.