Lav en business case

Formålet med en business case er først og fremmest at sikre, at de rette projekter bliver startet på det rette grundlag. Dermed også, at de forkerte og urealistiske projekter ikke bliver startet.

Det skal ses som hele fundamentet for projektet, hvor formålet er beskrevet, sammen med de begrænsninger projektet har. Ligeledes vil en business case indeholde de overvejelser, som ligger bag anbefalingen, om at et givent projekt skal starte, og hvilke resultater der forventes.

Ultimativt er business case dokumentet, det der godkendes af dem, der betaler for projektet.
Med deres accept af projektet, forventer de resultaterne opnået inden for de rammer, der er beskrevet i denne business case.

Business casen bruges særligt for interne projekter, der skal gennemføres, men også i forbindelse med private, eksterne kunder. Hvis der handles med offentlige kunder, vil en business case ofte være en omfattende kontrakt, der skal regulere hele samarbejdet.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Det absolut vigtigste at forstå i forbindelse med business cases i projekter er, at de repræsenterer det forarbejde, der er lagt i at tænke projektet igennem. Det er vigtigt for at undgå at bruge en masse energi på en opgave, som i virkeligheden ikke løser det ønsket eller vigtigste problem.

Dem/den, som laver business case, vil automatisk blive tvunget til at gå mere i dybden med den ide, som behandles. Dem, som skal godkende en business case og dermed give accept af at projektet starter, vil være sikre på, at projektet er tænkt bedre igennem end bare en tanke.