Evaluering af projekt – Derfor er det vigtigt

Evaluering af projekt, er en aktivitet der udføres til sidst i projektet, efter alle leverancer og forpligtelser er gennemført. Formålet med aktiviteten kan være af forskellige karakter. Klassisk set, har det haft til hensigt at evaluere om projektet har nået de ønskede mål. Mens det efter min mening, bør handle mindst lige så meget om at få læring ud af projektet, for at blive bedre til næste gang.

Dog kan evaluering af projekt være en svær aktivitet at få afholdt, primært af to årsager:

  • Aktiviteten ligger til sidst i projektet og har ikke et konkret bidrag til det netop gennemførte projekt
  • Værdien af projektevaluering er utydelig, da det handler om erfaring og viden

Så der sker ofte det at evalueringen droppes til fordel for det næste projekt, eller næste opgave. Det kan man gøre, uden at det har en direkte tydelig konsekvens. På kort sigt sparer man jo bare timer og mødetid ved at lade være, men hvad med længere sigt…

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Er der overhovedet brug for evaluering af projekt? Evaluering af projekt

Det man bare overser ved at droppe evalueringerne, er den store værdi, som faktisk er ret billig at fastholde, kontra det at skaffe den selv over tid.

Når et projekt er gennemført, har alle involverede haft en lang række oplevelser, som et direkte resultat af de valg der er taget undervejs. Det vil sige at projektets resultat er skabt på baggrund af de samlede kollektive valg.

Der bliver i alle projekter begået en masse fejlvurderinger og tilsvarende en masse rigtige vurderinger. For at blive dygtig/skabe erfaring på en effektiv måde, har man brug for feedback på de valg man har taget. Man kan sige, at hvis du ikke kender resultatet af dine handlinger, hvordan ved du så om det har virket?

Desværre er den feedback svær selv at komme frem til og derfor har man brug for andre menneskers syn på de valg der blev truffet.

Det er her evaluering af projekt kommer ind i billedet. Det skaber en struktureret tilgang til denne opsamling af erfaring. Ved både at beskrive processen og give den nødvendige tid til at forankre erfaringerne hos den enkelte og organisatorisk.

Konkret betyder det, at evaluering af projekt har til formål at gøre folk bedre til det de gør, bare på en sund og effektiv måde. Ydermere giver det et boost til den lærende organisation, hvor folk bliver bedre til at lære af deres fejl og successer. Det giver bedre projekter for hver gang og hvilken organisation ønsker ikke det?