Kravstyring af IT

Kravstyring skal sikre, at krav til projektet kan spores og opfyldes, som aftalt med projektets sponsor.

Krav kan komme fra forskellige kilder og bliver igennem projektet løbende nedbrudt.
I idefasen af projektet vil krav være meget overordnet, såsom:
”Der skal laves en ny applikation til at erstatte system X”

Igennem beskrivelsen af business casen vil kravene blive yderligere nedbrudt og prioriteret.
Dog er kravene fra business casen ikke nødvendigvis på et niveau, hvor de er test-bare og operationelle, som er ønskeligt, inden projektet går i gang.

I starten skal kravene udvikles, men i løbet af projektet skifter kravstyring rolle. Kravstyringen bliver mere og mere vedligeholdende og opfølgende, da krav gerne skulle ligge mere og mere fast igennem projektets løbetid.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Derfor er første opgave for at gøre kravene klar til projektets realiseringsfase, at gennemgå, nedbryde og
diskutere krav med projektets sponsor. Det skal i sidste endelig give en bedre prioriteret kravliste, som
projektet løbende kan verificere. Den opdaterede kravliste skal naturligvis godkendes, når man har
gennemgået den med projektets sponsor.

Dernæst skal den løbende opfølgning sikre, at kravene opfyldes på den aftalte måde og det skal kunne dokumenteres, at alle krav er opfyldte ved levering af projektet.

Kravstyring er ikke nemt, men hele arbejdet med krav bliver hurtigt rodet, hvis man ikke fra starten tager kontrollen med dem. Så vil man ende i en situation, hvor man ikke kan fortælle kunden om man har opfyldt kravene, fordi man ikke har styr på hvilke krav der er gældende og hvad de betyder.

Vær dog opmærksom på at kravstyring kun bør bruges på større projekter, da det ellers blive en administrativ tung omgang at håndtere dem.
På mindre projekter anbefales det i stedet at bruge et højt niveau af kommunikation og en agil udviklingsmetode.