Personaleledelse som en del af projektledelse

Personaleledelse som en del af projektledelseNår man taler om projekter i organisationer og hvordan disse bedst organiseres, må man også overveje hvorvidt projektorganiseringen skal være med eller uden personaleledelse.

Typisk vil de fleste projektorganisationer være matrix organiseret, dvs. at der er linjeledere, som har personaleansvaret og projektledere derfor kun har ansvaret over selve projektet. Det betyder, at projektlederne ikke har direkte ledelsesret over medarbejderne og det kan der være for og imod.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Hvad taler imod?

Imod projektledere som personaleledere, er at personaleledelse er noget helt andet end projektledelse og kræver et andet sæt af egenskaber. Det betyder egentlig, at det stiller ret store krav til den pågældende projektleders kvalifikationer.

Derudover er de fleste projekter ikke af ret lang varighed og det betyder at medarbejderne ofte vil skifte nærmeste leder. Det vil have en konsekvens for kontinuiteten i ledelsen og medarbejdernes udvikling. Man skal jo etablere et nyt leder-medarbejder forhold hver gang man skifter, så det har en negativ effekt på medarbejderne.

Personaleledelse tager også en del tid og hvis man skal gøre det ordentligt (det skal man altid med mennesker), så kan det hurtigt optage en god portion af den ugentlige tid. Den tid tager man jo fra tiden rettet mod projektledelse.

Hvad taler for?

Det der taler for at projektledere skal have personaleledelse, er at det giver projektlederen stor fleksibilitet i forhold til projektet. Det være sig både i forhold til dagligdagens styring og det samlede ansvar.

Man har således alt handlekraft samlet ét sted, hos projektlederen og projektlederen kan derfor træffe de nødvendige valg, for at sikre projektets succes.

F.eks. kan den kombineret rolle selv styre overarbejde, hvis det bliver nødvendig for at nå projektets mål, men også give fri, når der er mulighed for det.

Det er en enorm styrke og medarbejderne får samtidig en nærmeste leder, der præcis ved hvad medarbejderen arbejder med og dermed mere nærværende ledelse. Medarbejdere skal efter min mening have et nærværende forhold til nærmeste leder, for at sikre optimale resultater, for begge parter.

Så bør projektledere have personaleledelsen?

Som med mange andre gode spørgsmål, findes der ikke et sort/hvidt svar.

Såfremt at projekterne har en pæn udstrækning i tid, medarbejdere på fuldtid, kapable projektledere – Så er svaret klart ja.

Hvis projekterne typisk er kortere, har medarbejdere som arbejder på flere projekter og projektledere som ikke er trænet i ledelse af medarbejdere, så er svaret også tilsvarende klart nej.