Projektets indhold

Som en del af business casen i et projekt skal projektets indhold defineres mere konkret.

Det er projekt- og organisationsafhængigt, hvor meget tid og energi der skal bruges på at beskrive projektets indholdet. Hvis det f.eks. er et stort projekt med en høj pris, vil man naturligt bruge mere energi på at beskrive projektets indholdet.

I offentlige udbud af IT-projekter vil definitionen af det ønskede indhold være et meget omfattende arbejde
med et meget stort forarbejde. Det vil resultere i omfattende beskrivelser og krav til både løsning og
omgivelser.

Ofte vil man i interne projekter eller private projekter have gavn af en mere agil tilgang til samarbejdet,
hvor løsningen ikke beskrives fra top til tå fra start. I stedet skal man være mere fokuseret på det konkrete
mål, og hvad der skal til for at nå målet.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Det nyeste, inden for projektledelse af IT-projekter med agile metoder, er at man har fast tidsramme og
budgettet for projektet er forudbestemt, mens projektets indhold kan variere.
Dette er af flere årsager, hvor man blandt andet betragter IT-projekter som læringsprocesser.

Den fastlåste tidsramme og pris giver ro i maven hos, dem der betaler, da de så har styr på rammerne.
Til gengæld må de så give slip på drømmen om et specifikt mål for projektet. De kan kræve et minimum af resultat fra projektet, men det færdige resultat er
udelukkende et spørgsmål om projektets fremskridt.

Derfor giver det god mening at opdele et projekt i delleverancer, som hver gang giver mulighed for at stoppe projektet for beslutningstagerne og justere indholdet.

På den måde har man en tilpas løs formulering til at løse opgaven mest optimalt, men samtidig styringsmuligheder for beslutningstagerne ved faste intervaller som illustreret herunder:

Projektets indhold - Grafik af Delleverancer