Scrum kan ikke stå alene som projektstyring

Men hvad er der så brug for udover Scrum?

Scrum har sammen med “Agil Projektledelse” været løsningen på de fleste problemer med IT-projekter og har haft lidt karakter af en magisk silverbullet.

Og når noget betragtes som en magisk løsning, så er det ofte ikke tilfældet.

Scrum og den agile tankegang er i sig selv ganske glimrende, men Scrum har også sine begrænsninger.

Metodens styrker er samtidig dens svagheder. Scrum glimrer blandt andet ved at have et skarpt syn på opgaverne lige nu og i snarlig fremtid. For Scrum betyder det at fokus primært er på igangværende sprint af 1-4 ugers varighed. Samt hvis det går godt, lidt på næste sprint også.

Det er langt hen af vejen ganske fint. Men problemet opstår når man anskuer det som et samlet projekt, med start, slut og indhold.

Mange projekter som bruger Scrum har ramt problemet. Pludselig har man skubbet for meget arbejde frem til de sidste sprints. Eller de svære opgaver. Eller de kedelige opgaver. Og så har man problemet. Scrum har nemlig ikke indbygget metoder til styring af en samlet leverance, men kun til dele af den. Derfor er der brug for noget “andet” til at håndtere den lidt mere langsigtet planlægning og lade Scrum gøre det den gør bedst.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Niveauer af planlægning – Lær elefantfoden at kende

Man kan tale om forskellige niveauer af planlægning og der er selvfølgelig mange holdninger til hvor mange der findes 🙂 Det er sådan set ikke så vigtigt.

Niveauer som blandt andet dækkes af Scrum - Lad os kalde den "elefantfoden" For at holde det lidt simpelt, kunne man forestille sig følgende niveauer:

  • Daglig
  • Ugentlig
  • Månedlig

Så afhængig af hvor lang en tidsmæssig udstrækning ens projekt har, kan niveauerne være mere eller mindre relevante.

Det handler om at have niveauerne passende dækket. Hvor Scrum dækker ganske fint på daglig og ugentlig basis, skal man overveje hvordan man griber f.eks. den månedlige planlægning an. Det behøver ikke være noget stort og fancy som PRINCE2 (faktisk helst ikke) eller lignende. Det vigtige er at man forholder sig til en længere tidsudstrækning end Scrum gør, for at sikre at det samlede overblik ikke går tabt.

Klassisk IT Projektledelse er ikke død endnu

Konkret kan man komme langt med at forholde sig til resterende arbejde i projektet, kontra den tilgængelige tid og ressourcer. Simpelt. Men allerede der kan man blive klogere på om fremtiden også holder. Der findes selvfølgelig masser af mere snedige metoder til at afgøre om man kan nå tidsplanen.

Så de mere klassiske projektledelsesmetoder er i min optik meget komplementære til de agile metoder, da man kan udnytte deres stærke sider og lade dem dække hinandens svage sider. Faktisk vil vi mene at de bør kombineres i de fleste projekter, medmindre det er meget små projekter.