Review af projektet

Review af projektet er en sund aktivitet og bør udføres jævnligt i de fleste projekter. Formålet er at få lavet et eftersyn, hvor hele projektet får en uafhængig gennemgang.

Som resultat får du en præsentation med anbefalinger og handlemuligheder.

Det er en god ide at få en objektiv gennemgang af en uafhængig konsulent. Særlig vigtigt er det at konsulenten har tilpas meget erfaring med IT-projekter og teknisk indsigt til faktisk at kunne forstå kompleksiteten i projektet.

Et review skal betragtes som et læringsværktøj, som har til hensigt at give objektiv feedback til IT-projektets deltagere og dette faciliteres af konsulenten.

Er du interesseret i et kursus i projektledelse?
Kurset foregår 100% online, koster kun 4495kr inkl. moms og du kan starte allerede i dag.

Læs mere

Helt konkret kigger vi på:

  • Tidsplan
  • Fremdrift
  • Arbejdsmetoder og processer
  • Organisering og samarbejde
  • Risikostyring

Det er væsentlig at vide at et review af projektet både er fokuseret på det positive og negative. Det er ud fra en betragning om at det er lige vigtig at være bevidst om både det der virker og det der er potentiale i.

Sådan gennemfører vi et projekt review

Når du kontakter os, tager vi indledningsvis en snak omkring dit projekt, både i forhold til hvad projektet går ud på og i hvilken kontekst du havde tænkt et review. Vi foretrækker at reviewet foregår primært hos jer, for at kunne opleve hverdagen i projektet og for at kunne tale med projektdeltagerne og projektledelsen.

Der vil være stor forskel på hvordan reviewet skal planlægges, da projekter kan være vidt forskellige. Det er væsentligt at vi har adgang til medarbejderne på projektet, samt al relevant dokumentation.

Det der måtte komme frem under reviewet, vil under ingen omstændigheder bliver videregivet til andre.

Reviewet giver samtidig et glimrende tidspunkt at stoppe op og få etableret en god baseline for projektet fremadrettet. Det er altid nemmere at få et godt resultat, når man både ved hvor man står i dag og hvor man skal hen.

Du får afslutningsvis en præsentation af resultaterne, samt anbefalinger til forbedring.